biuro tlumaczenTłumaczenie polskitlumaczyc
 Tłumaczenia polski Tłumaczenia angielski Tłumaczenia ruski Tłumaczenia niemiecki Tłumaczenia Włoski Tłumaczenia hiszpanski Tłumaczenia francuski

Potrzebują Państwo dokładnego tłumaczenia?
Szukają Państwo biura tłumaczeń dla tłumaczeń polski - czeski / polski - czeski?

Wtedy znaleźli Państwo prawidłowy adres!

Proponujemy najbardziej atrakcyjne ceny (tłumaczenia już od 0.60 Euro za wiersz standardowy) oraz rabaty 20% dla stałych klientów i na duże zamówienia. W zasadzie ceny obliczane są w zależności od języków, treści tekstu (stopień trudności) i jego ilości. Wiersz standardowy składa się z 50 znaków, jedna strona standardowa składa się z 30 wierszy.

Tłumaczenie:
Polski - Czeski / Polski - Czeski

  Tłumaczenie polski
www.google.pl
Polski
czech Biuro tlumaczen
www.google.com/intl/cs
Czeski
 
Google

Specjalizujemy się w tłumaczeniach w następujących dziedzinach (tematach) i możemy gwarantować Państwu dokładne i profesjonalne tłumaczenie:

Budownictwo, biotechnologie, chemia, różnego rodzaju usługi, elektrotechnika, samochody / produkcja samochodów, finanse, towary dla wypoczynku, zdrowie, handel, zaopatrzenie w aparaturę, nieruchomości, Internet, towary konsumpcyjne, kosmetyki, materiały syntetyczne, logistyka, artykuły żywnościowe, budowa maszyn, środki przekazu masowego, nanotechnologie, farmacja, programowanie, turystyka, rozrywki.

Żeby mieliśmy możliwość jak najprędzej wysłać Państwu propozycję, potrzebujemy od Państwa informacji o sobie i tekście do tłumaczenia pocztą elektroniczną lub za pomocą formularzu kontaktowego. Jeśli tekst na nosicielu cyfrowym jest dla Państwa niedostępny, Państwo, oczywiście, mogą wysłać go nam faksem lub pocztą. Ważne oryginały należy wysyłać listem poleconym. Wszystkie informacje, przekazane przez Państwo nie podlegają ogłoszeniu.

Jesteśmy gotowi zrealizować zapotrzebowania Państwa!
Język czeski

Podstawowe wiadomości Język czeski jest używany przez ok. 10 mln Czechów i Morawian, zamieszkujących Republikę Czeską, gdzie jest językiem urzędowym oraz kilkaset tysięcy osób (niektóre żródła mówią nawet o dwóch milionach) w innych krajach (Słowacja, Austria, Niemcy, Polska, Ukraina, USA).

Wyróżnia się 3 główne zespoły jego dialektów: czeskie właściwe, hanackie i laskie.

Język ten na tyle podobny do języka polskiego, że Polacy mogą się w prostych sprawach porozumieć z Czechami bez większych trudności.

Historia języka czeskiego

Czesko-słowacka podgrupa etniczno-językowa wyodrębniła się w wieku IX, kiedy to migracje Madziarów odcięły ją od Słowian południowych i spowodowała jej zwrócenie się w kierunku Słowian zachodnich.

Najstarsze zabytki języka czeskiego pochodzą z XII w. (kroniki Kosmasa). W XIII i XIV w. rozwija się religijne (hymn do św. Wacława jest starszy przynajmniej o 200 lat od polskiej Bogarodzicy) i świeckie piśmiennictwo w tym języku, wcześniej w użyciu był język staro-cerkiewno-słowiański, który był językiem piśmiennym państwa wielkomorawskiego. Od tego czasu następuje okres rozkwitu języka czeskiego, zwłaszcza dzięki działalności Jana Husa. W okresie od X do XVI w. język czeski wywarł znaczący wpływ na słownictwo i ortografię języka polskiego.

Od roku 1620, po przegranej z Habsburgami, następuje upadek języka, który staje się językiem chłopstwa, podczas gdy szlachta i mieszczaństwo posługuje się niemieckim.

Dopiero pod koniec XVIII w. budzi się na nowo czeska świadomość narodowa i potrzeba wskrzeszenia języka czeskiego. W XIX w. kształtuje się współczesny język literacki (spisovná čeština), do czego przyczynił się znany czeski lingwista Josef Jungmann. Do XVI-wiecznego słownictwa czeskiego, wprowadził on wiele wyrazów gwarowych oraz z innych języków słowiańskich, pochodzenia polskiego lub rosyjskiego.

Fonetyka i pisownia

Do głównych różnic w stosunku do języka polskiego należą:

zachowanie iloczasu samogłosek

zanik samogłosek nosowych

zgłoskotwórcze r i l

zachowanie rozróżnienia między dźwięcznym h a bezdźwięcznym ch.

użycie alfabetu husyckiego (daszki zwane háčkami itd.)

polskie g przechodzi w h: główny to hlavní

Gramatyka

Podstawy gramatyki języka czeskiego są podobne. Podobnie jak w języku polskim występuje siedem przypadków rzeczownika. Jednakże ten (nawet w liczbie mnogiej) zawsze pozostaje w swoim rodzaju (on, ona, ono => oni, ony, one). Znacznie trudniej sytuacja przedstawia się ze składnią (slovosled), która nosi w sobie głębokie znamiona niemczyzny.

Słownictwo

Czeskie słownictwo tylko na podstawowym poziomie jest podobne do polskiego. Należy jednak pamiętać, że niektóre wyrazy polskie mogą mieć dla Czechów znaczenie wulgarne (np.: polskie szukać oznacza w sposób bardzo wulgarny czynność spółkowania, albo też zupełnie inne (np. důvod to nie to dowód a powód). W niektórych przypadkach czeszczyzna może słusznie wydawać się podobna do staropolszczyzny i gwary śląskiej.

Ponadto w języku czeskim nie brakuje kalek językowych z języka niemieckiego, który kiedyś dominował na terenach dzisiejszej Republiki Czeskiej. Dominacja ta, a następnie oczyszczanie języka zastępowaniem obcych słów wyrazami pochodzenia słowiańskiego spowodowały, iż czeszczyzna jest znacznie łatwiej przetłumaczalna na język niemiecki (i odwrotnie) niż na polski.

Wpływ języka czeskiego na język polski oraz polskiego na czeski

W średniowieczu język czeski był dla polskiego jednym z głównych źródeł zapożyczeń językowych.

Wpływy czeszczyzny na polszczyznę dzielimy dwojako:

pośrednictwo w przyjmowaniu wyrazów łacińskich (szczególnie terminologii chrześcijańskiej, ze względu na wpływ tej religii po przyjęciu chrztu w 966 roku przez Mieszka I)

Przykładem są: kościół (czes. kostel z łac. castellum), opat (czes. opat z łac. abbate), poganin (czes. pohan z łac. paganus).

kształtowanie fonetyczne wyrazów staropolskich.

Wpływ ten widoczny jest choćby w nazwach niektórych miejscowości na Śląsku w zaniku samogłosek nosowych, np. Prudnik (zamiast *Prądnik) i Głubczyce' (zamiast *Gląbczyce).

Fonetyczne wpływy czeskiego to także przekształcenia takie jak: wiesiele (staropolski) - wesele (polski), sierce - serce, obywaciel - obywatel.

W renesansie wpływy czeskie na język polski znacznie osłabły, odtąd zapożyczenia z tego języka stały się o wiele rzadsze.

W okresie odradzania się tożsamości czeskiej, wielu czeskich historyków i językoznawców powoływało się na wspólnotę językową i korzystało z zasobów języka polskiego w tworzeniu literackich podstaw języka czeskiego (podobna sytuacja miała miejsce na obszarze dzisiejszej Słowacji).

Aby uzyskać tłumaczenie z jednego języka na inny, prosimy o kontakt z nami: angielski - czeski – francuski - czeski – flamandzki - czeski - grecki - czeski - holenderski - czeski - włoski - czeski - portugalski - czeski - hiszpański - czeski - słoweński - czeski - turecki - czeski - bułgarski - czeski - chorwacki - czeski - polski - czeski - rumuński - czeski - słowacki - czeski - serbski - czeski - czeski - czeski - węgierski - czeski - duński - czeski - estoński - czeski - fiński - czeski - islandzki - czeski – lotewski - czeski - litewski - czeski - norweski - czeski - szwedzki - czeski - ormiański - czeski - azerbejdżański - czeski - gruziński - czeski - mołdawski - czeski - ruski - czeski - ukraiński - czeski - białoruski - czeski – arabski - bengalski - czeski - chiński - czeski - hebrajski - czeski - japoński - czeski - mongolski - czeski - perski - czeski - wietnamski - czeski – kazachski – czeski – niemiecki

Chechia

Home
Jezyki
Ceny
Oprocz tego
Opinie
Warunki
Konakt
Impressum

Impressum / Warunki / Ceny

© 2005 by Polyglot Translation Service

Counter

Partner: Hier können Sie aktuelle und interessante Informationen finden! | Europasport Sportartikel | Ferienfinca Mallorca | Österreichische Suchmaschine | Übersetzerdatenbank | Russisch Wörterbuch | Übersetzungsbüro | russian girls - marriage agency |