biuro tlumaczenTłumaczenie polskitlumaczyc
 Tłumaczenia polski Tłumaczenia angielski Tłumaczenia ruski Tłumaczenia niemiecki Tłumaczenia Włoski Tłumaczenia hiszpanski Tłumaczenia francuski

Potrzebują Państwo dokładnego tłumaczenia?
Szukają Państwo biura tłumaczeń dla tłumaczeń polski - grecki / polski - grecki?

Wtedy znaleźli Państwo prawidłowy adres!

Proponujemy najbardziej atrakcyjne ceny (tłumaczenia już od 0.60 Euro za wiersz standardowy) oraz rabaty 20% dla stałych klientów i na duże zamówienia. W zasadzie ceny obliczane są w zależności od języków, treści tekstu (stopień trudności) i jego ilości. Wiersz standardowy składa się z 50 znaków, jedna strona standardowa składa się z 30 wierszy.

Tłumaczenie:
Polski - Grecki / Polski - Grecki

  Tłumaczenie polski
www.google.pl
Polski
greek Biuro tlumaczen
www.google.com.gr
Grecki
 
Google

Specjalizujemy się w tłumaczeniach w następujących dziedzinach (tematach) i możemy gwarantować Państwu dokładne i profesjonalne tłumaczenie:

Budownictwo, biotechnologie, chemia, różnego rodzaju usługi, elektrotechnika, samochody / produkcja samochodów, finanse, towary dla wypoczynku, zdrowie, handel, zaopatrzenie w aparaturę, nieruchomości, Internet, towary konsumpcyjne, kosmetyki, materiały syntetyczne, logistyka, artykuły żywnościowe, budowa maszyn, środki przekazu masowego, nanotechnologie, farmacja, programowanie, turystyka, rozrywki.

Żeby mieliśmy możliwość jak najprędzej wysłać Państwu propozycję, potrzebujemy od Państwa informacji o sobie i tekście do tłumaczenia pocztą elektroniczną lub za pomocą formularzu kontaktowego. Jeśli tekst na nosicielu cyfrowym jest dla Państwa niedostępny, Państwo, oczywiście, mogą wysłać go nam faksem lub pocztą. Ważne oryginały należy wysyłać listem poleconym. Wszystkie informacje, przekazane przez Państwo nie podlegają ogłoszeniu.

Jesteśmy gotowi zrealizować zapotrzebowania Państwa!  

Język grecki

Język grecki – język indoeuropejski, używany współcześnie w Grecji (ok. 10 mln mówiących) i na Cyprze (ok. 540 tys.). Jest on jednocześnie językiem urzędowym tych państw (na Cyprze obok tureckiego).

W niektórych publikacjach, głównie językoznawczych, ale nie tylko, używa się określenia: język nowogrecki, dla podkreślenia różnicy między starożytnym językiem greckim (inne określenie to greka), oraz współczesnym językiem greckim, mającym odmienną strukturę. Rozróżnienie między tymi dwoma formami języka greckiego jest bardzo ważne. Greka starożytna to język o bogatej fleksji i bogatym systemie czasowym, natomiast w języku nowogreckim doszło do znacznych zmian, obejmujących szereg kategorii (m.in. zanik bezokolicznika, silna tendencja do analityzmu i redukcja liczby przypadków). Ponadto w języku nowogreckim występuje bardzo wiele słów tureckich, sporo jest także pożyczek z języków zachodnich (francuski, angielski, niemiecki), oraz (głównie w dialektach północnych) pewna ilość zapożyczeń z języków słowiańskich.

Typologicznie język nowogrecki bywa często zaliczany do bałkańskiej ligi językowej, ze względu na obecność pewnych charakterystycznych cech, występujących także w innych językach bałkańskich. Najbardziej charakterystyczne z nich to zanik bezokolicznika, tworzenie czasu przyszłego za pomocą partykuły, wywodzącej się z czasownika o znaczeniu ‘chcieć’ oraz używanie krótkich form zaimków osobowych dla wyrażania dzierżawczości.

Dziedzictwo języka starogreckiego, mającego bardzo długą i niezmiernie bogatą tradycję piśmienniczą, było przeszkodą w powstaniu współczesnego, nowoczesnego greckiego języka literackiego. W okresie ożywionych sporów o kształt języka literackiego (wiek XIX i praktycznie cały wiek XX), zmagały się ze sobą dwie główne szkoły, forsujące własny pogląd na kształt greckiego języka literackiego.

Pierwsza z nich, dowodząc bogactwa języka starego, klasycznego, pragnęła oprzeć język literacki na starogreckich formach i normach, także ortograficznych, argumentując, iż nie można wyprzeć się dziedzictwa niemal trzydziestu wieków istnienia języka. Zaproponowany przez tę szkołę język (nazwany katharevusa - tj. ‘czysty język’), w którym ogromną rolę odgrywały elementy archaiczne, był przez wielu odczuwany jako bardzo sztuczny. Często też był wyśmiewany jako nienaturalny, przez przeciwników tej opcji.

Przedstawiciele drugiej szkoły wychodzili z założenia, że nie można zmuszać współczesnych użytkowników języka do używania form już przestarzałych w imię kontynuowania prastarej tradycji i postulowali oparcie języka literackiego na współczesnych, żywych dialektach greckich, wraz z bogactwem ich (także zapożyczonej) leksyki. Popierany przez tę szkołę język nazwano dimotiki tj. ‘język ludu’. Spór między dwiema szkołami przygasł dopiero w 1976 r., gdy zadekretowano prawnie oparcie języka literackiego na żywym języku (dimotiki). Zwycięstwo języka potocznego jest jednak częściowe: do dziś w powszechnym użyciu jest bardzo wiele skamieniałych, archaicznych form wyrazowych czy nawet całych frazeologizmów, przejętych z języka starogreckiego.

Przeprowadzona w 1982 r. reforma ortograficzna częściowo uwspółcześniła pisownię języka greckiego, m.in. poprzez usunięcie znaków dla oznaczenia odmiennych, dziś już nie realizowanych, akcentów tonicznych i zastąpienie ich pojedynczym oznaczeniem akcentu. Zrezygnowano również z oznaczania przydechu, także dziś już nieistniejącego. Reforma pozostawiła natomiast niemal całkowicie archaiczną ortografię, rozróżniającą m.in. dyftongi, które we współczesnym języku zlały się w pojedyncze samogłoski.

Od X wieku p.n.e. język grecki zapisywany jest alfabetem greckim.

Zobacz też: Greka, Język griko

Aby uzyskać tłumaczenie z jednego języka na inny, prosimy o kontakt z nami: angielski - grecki – francuski - grecki – flamandzki - grecki - grecki - grecki - holenderski - grecki - włoski - grecki - portugalski - grecki - hiszpański - grecki - słoweński - grecki - turecki - grecki - bułgarski - grecki - chorwacki - grecki - polski - grecki - rumuński - grecki - słowacki - grecki - serbski - grecki - czeski - grecki - węgierski - grecki - duński - grecki - estoński - grecki - fiński - grecki - islandzki - grecki – lotewski - grecki - litewski - grecki - norweski - grecki - szwedzki - grecki - ormiański - grecki - azerbejdżański - grecki - gruziński - grecki - mołdawski - grecki - ruski - grecki - ukraiński - grecki - białoruski - grecki – arabski - bengalski - grecki - chiński - grecki - hebrajski - grecki - japoński - grecki - mongolski - grecki - perski - grecki - wietnamski - grecki – kazachski – grecki – niemiecki

Greece

Home
Jezyki
Ceny
Oprocz tego
Opinie
Warunki
Konakt
Impressum

Impressum / Warunki / Ceny

© 2005 by Polyglot Translation Service

Counter

Partner: Hier können Sie aktuelle und interessante Informationen finden! | Europasport Sportartikel | Ferienfinca Mallorca | Österreichische Suchmaschine | Übersetzerdatenbank | Russisch Wörterbuch | Übersetzungsbüro | russian girls - marriage agency |