biuro tlumaczenTłumaczenie polskitlumaczyc
 Tłumaczenia polski Tłumaczenia angielski Tłumaczenia ruski Tłumaczenia niemiecki Tłumaczenia Włoski Tłumaczenia hiszpanski Tłumaczenia francuski

Potrzebują Państwo dokładnego tłumaczenia?
Szukają Państwo biura tłumaczeń dla tłumaczeń polski - serbski / polski - serbski?

Wtedy znaleźli Państwo prawidłowy adres!

Proponujemy najbardziej atrakcyjne ceny (tłumaczenia już od 0.60 Euro za wiersz standardowy) oraz rabaty 20% dla stałych klientów i na duże zamówienia. W zasadzie ceny obliczane są w zależności od języków, treści tekstu (stopień trudności) i jego ilości. Wiersz standardowy składa się z 50 znaków, jedna strona standardowa składa się z 30 wierszy.

Tłumaczenie:
Polski - Serbski / Polski - Serbski

  Tłumaczenie polski
www.google.pl
Polski
serbian Biuro tlumaczen
www.google.com/intl/sr
Serbski
 
Google

Specjalizujemy się w tłumaczeniach w następujących dziedzinach (tematach) i możemy gwarantować Państwu dokładne i profesjonalne tłumaczenie:

Budownictwo, biotechnologie, chemia, różnego rodzaju usługi, elektrotechnika, samochody / produkcja samochodów, finanse, towary dla wypoczynku, zdrowie, handel, zaopatrzenie w aparaturę, nieruchomości, Internet, towary konsumpcyjne, kosmetyki, materiały syntetyczne, logistyka, artykuły żywnościowe, budowa maszyn, środki przekazu masowego, nanotechnologie, farmacja, programowanie, turystyka, rozrywki.

Żeby mieliśmy możliwość jak najprędzej wysłać Państwu propozycję, potrzebujemy od Państwa informacji o sobie i tekście do tłumaczenia pocztą elektroniczną lub za pomocą formularzu kontaktowego. Jeśli tekst na nosicielu cyfrowym jest dla Państwa niedostępny, Państwo, oczywiście, mogą wysłać go nam faksem lub pocztą. Ważne oryginały należy wysyłać listem poleconym. Wszystkie informacje, przekazane przez Państwo nie podlegają ogłoszeniu.

Jesteśmy gotowi zrealizować zapotrzebowania Państwa!  

Język serbsko-chorwacki

Język serbsko-chorwacki (serbochorwacki, chorwackoserbski) - obecnie nazwą tą określa się zbiór blisko spokrewnionych języków standardowych i dialektów (diasystem), należących do grupy południowej języków słowiańskich. Używane one są w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Serbii i Czarnogórze oraz przez mniejszości serbskie i chorwackie w Słowenii, Austrii, na Węgrzech, we Włoszech i Rumunii. W sumie posługuje się nim ok. 21 milionów ludzi.

Jeden język czy wiele języków?

Kwestią budzącą wiele wątpliwosci i kontrowersji jest, czy istnieje jeden język serbsko-chorwacki, czy też odrębne języki: serbski i chorwacki, ewentualnie również bośniacki, czarnogórski, burgenlandzki i molizański. Sprawa jest dosyć skomplikowana.

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że przez język możemy rozumieć jedną z dwóch rzeczy: albo język standardowy czyli literacki (o ustalonej pisowni, leksyce i gramatyce, używany w literaturze, prasie i telewizji) albo zbiór dialektów (regionalnych wariantów języka).

Przyjmijmy najpierw pierwsze znaczenie terminu. Powstanie serbsko-chorwackiego języka standardowego było efektem tzw. umowy wiedeńskiej z 1850 roku, w której Serbowie i Chorwaci postanowili stworzyć wspólny język literacki. Unifikacja nie została jednak nigdy doprowadzona do końca i stworzony w drodze realizacji porozumienia język posiadał dwa warianty: serbski i chorwacki. Do lat 90. XX w. serbsko-chorwacki najczęściej uważany był za jeden język i był jednym z języków urzędowych Jugosławii.

Po rozpadzie Jugosławii narody ją konstytuujące starają się podkreślać swoją odrębność, również na polu języka. Dlatego języki serbski, chorwacki i bośniacki zostały przez nowo powstałe państwa uznane za odrębne. Obecnie istnieją trzy języki urzędowe: chorwacki, serbski i bośniacki, oraz tzw. standard BCS (bośniacki-chorwacki-serbski, jest to wersja używana przez Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii). Można zauważyć oznaki powstawania piątego standardu - czarnogórskiego. Poszczególne warianty rozwijają się niezależnie (na przykład w języku chorwackim wprowadzane są reformy, które zwiększają różnice między nim a serbskim). Używają ich ponadto odrębne narody. Jest to podstawa, by uznać je za odrębne języki. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że językowe różnice między nimi są mniejsze niż między amerykańskim a brytyjskim angielskim.

Jeżeli natomiast mamy na myśli serbsko-chorwackie dialekty, to są one bardzo zróżnicowane, ale różnice te nie mają wiele wspólnego z podziałem na serbski, chorwacki i bośniacki.

Gramatyka

Standardowy serbsko-chorwacki charakteryzuje się bogatą fleksją. Występuje w nim sześć przypadków (wiele gramatyk wymienia siedem - rozróżnia się wtedy celownik i miejscownik, które współcześnie niemal zawsze mają identyczną formę), dwie liczby i siedem czasów: teraźniejszy, przeszły, przeszły niedokonany, zaprzeszły, aoryst, przyszły, przyszły drugi.

Dialekty

Na obszarze diasystemu serbsko-chorwackiego występują trzy duże dialekty (względnie grupy dialektów): sztokawski, kajkawski i czakawski. Dialekt sztokawski stanowi podstawę dla wszystkich trzech języków standardowych: serbskiego, chorwackiego i bośniackiego. Liczba różnic jest na tyle duża, że nie wszystkie dialekty są między sobą zrozumiałe.

Dialektem sztokawskim mówi się w Serbii, Bośni, Czarnogórze i w przeważającej części Chorwacji. Odpowiednikiem słowa "co" jest "što". Wschodni lub ekawski wariant sztokawskiego, którym mówi się na prawie całym obszarze Serbii i na wschodnich krańcach Chorwacji, oddaje prasłowiański dźwięk *ě (jać) za pomocą "e". Zachodni lub ijekawski wariant oddaje *ě jako "je" lub "ije". Mówi się nim w Chorwacji, Bośni i Czarnogórze oraz w niektórych rejonach zachodniej Serbii. Ponadto istnieje wariant ikawski, w którym *ě reprezentowane jest współcześnie przez "i".

Dialekt kajkawski jest rozpowszechniony w północno-wschodniej Chorwacji. Słowu "co" odpowiada "kaj". Cechuje go wiele podobieństw do wschodnich dialektów słoweńskich, nie posiada jednak liczby podwójnej. Jać oddawana jest jako "e".

Dialektem czakawskim mówi się w zachodniej Chorwacji, głównie w Istrii i Dalmacji. Słowu "co" odpowiada "ča". W dialekcie tym występują liczne zapożyczenia z włoskiego.

Aby uzyskać tłumaczenie z jednego języka na inny, prosimy o kontakt z nami: angielski - serbski – francuski - serbski – flamandzki - serbski - grecki - serbski - holenderski - serbski - włoski - serbski - portugalski - serbski - hiszpański - serbski - słoweński - serbski - turecki - serbski - bułgarski - serbski - chorwacki - serbski - polski - serbski - rumuński - serbski - słowacki - serbski - serbski - serbski - czeski - serbski - węgierski - serbski - duński - serbski - estoński - serbski - fiński - serbski - islandzki - serbski – lotewski - serbski - litewski - serbski - norweski - serbski - szwedzki - serbski - ormiański - serbski - azerbejdżański - serbski - gruziński - serbski - mołdawski - serbski - ruski - serbski - ukraiński - serbski - białoruski - serbski – arabski - bengalski - serbski - chiński - serbski - hebrajski - serbski - japoński - serbski - mongolski - serbski - perski - serbski - wietnamski - serbski – kazachski – serbski – niemiecki

Yugoslavia

Home
Jezyki
Ceny
Oprocz tego
Opinie
Warunki
Konakt
Impressum

Impressum / Warunki / Ceny

© 2005 by Polyglot Translation Service

 

Counter

Partner: Hier können Sie aktuelle und interessante Informationen finden! | Europasport Sportartikel | Ferienfinca Mallorca | Österreichische Suchmaschine | Übersetzerdatenbank | Russisch Wörterbuch | Übersetzungsbüro | russian girls - marriage agency |