biuro tlumaczenTłumaczenie polskitlumaczyc
 Tłumaczenia polski Tłumaczenia angielski Tłumaczenia ruski Tłumaczenia niemiecki Tłumaczenia Włoski Tłumaczenia hiszpanski Tłumaczenia francuski

Potrzebują Państwo dokładnego tłumaczenia?
Szukają Państwo biura tłumaczeń dla tłumaczeń polski - słowacki /polski - słowacki?

Wtedy znaleźli Państwo prawidłowy adres!

Proponujemy najbardziej atrakcyjne ceny (tłumaczenia już od 0.60 Euro za wiersz standardowy) oraz rabaty 20% dla stałych klientów i na duże zamówienia. W zasadzie ceny obliczane są w zależności od języków, treści tekstu (stopień trudności) i jego ilości. Wiersz standardowy składa się z 50 znaków, jedna strona standardowa składa się z 30 wierszy.

Tłumaczenie:
Polski - Słowacki /Polski - Słowacki

  Tłumaczenie polski
www.google.pl
Polski
slovak Biuro tlumaczen
www.google.sk
Słowacki
 
Google

Specjalizujemy się w tłumaczeniach w następujących dziedzinach (tematach) i możemy gwarantować Państwu dokładne i profesjonalne tłumaczenie:

Budownictwo, biotechnologie, chemia, różnego rodzaju usługi, elektrotechnika, samochody / produkcja samochodów, finanse, towary dla wypoczynku, zdrowie, handel, zaopatrzenie w aparaturę, nieruchomości, Internet, towary konsumpcyjne, kosmetyki, materiały syntetyczne, logistyka, artykuły żywnościowe, budowa maszyn, środki przekazu masowego, nanotechnologie, farmacja, programowanie, turystyka, rozrywki.

Żeby mieliśmy możliwość jak najprędzej wysłać Państwu propozycję, potrzebujemy od Państwa informacji o sobie i tekście do tłumaczenia pocztą elektroniczną lub za pomocą formularzu kontaktowego. Jeśli tekst na nosicielu cyfrowym jest dla Państwa niedostępny, Państwo, oczywiście, mogą wysłać go nam faksem lub pocztą. Ważne oryginały należy wysyłać listem poleconym. Wszystkie informacje, przekazane przez Państwo nie podlegają ogłoszeniu.

Jesteśmy gotowi zrealizować zapotrzebowania Państwa!

Język słowacki

Język słowacki należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób - przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest językiem urzędowym. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. Język słowacki może być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.

Język słowacki jest bardzo blisko spokrewniony z językiem czeskim. Dialekty słowackie znacznie różnią się między sobą, w ich obrębie wyróżnia się 3 zespoły:

wschodniosłowacki (najbliższy językowi polskiemu),

środkowosłowacki (posiadający wiele cech wspólnych z językami południowosłowiańskimi, szczególnie słoweńskim),

zachodniosłowacki (najbliższy językowi czeskiemu).

Współczesny słowacki język literacki powstał w połowie XIX wieku. Do jego zapisu stosuje się zmodyfikowany alfabet łaciński, który składa się z 40 liter : a á ä b c č d ď e f g h i í j k l ĺ ľ m n ň o ó ô p r ŕ s š t ť u ú v x y ý z ž. Używa się trzech dwuznaków: dz dž ch.

Język słowacki zachował w fonetyce pewne elementy starego języka słowiańskiego, które w polskim już zanikły. Jednym z nich jest iloczas, tj. występowanie samogłosek długich i krótkich. Te pierwsze są w piśmie wyróżnione kreseczką umieszczoną nad literą. Dla przykładu, słowackie a wymawia się podobnie jak w języku polskim przy dosyć szybkim wypowiadaniu słów, natomiast á wymawia się długo, mniej więcej tak, jak polskie aa. Czasami iloczas przesądza o znaczeniu wyrazu, np. krik/krík ("krzyk/krzak"). Ponadto w języku słowackim głoski l i r mogą być zgłoskotwórcze, a wtedy funkcjonują w identyczny sposób, jak samogłoski, to znaczy może padać na nie akcent wyrazowy (np. w dwusylabowych wbrew pozorom słowach vlhký, štvrtok "wilgotny, czwartek") i posiadają iloczas (krótkie l, r i długie ĺ, ŕ). Ta właściwość umożliwia tworzenie zdań, w których nie ma ani jednej samogłoski, takich jak słynne, choć mało sensowne "strč prst skrz krk, srsť, krv" ("włóż palec przez szyję, sierść, krew"). Zanikła w języku słowackim samogłoska y, która jest już od wielu wieków wymawiana jak i (choć nadal zapisywana przy pomocy litery y). Istnieje natomiast rozróżnienie między dźwięcznym h a bezdźwięcznym ch (to pierwsze dla Polaków brzmi jak coś pomiędzy ch a g).

Akcent w języku słowackim jest dynamiczny i stały - zawsze pada na pierwszą sylabę wyrazu (również w słowach obcego pochodzenia).

Gramatyka języka słowackiego bardzo przypomina polską. Również jeśli chodzi o jej złożoność - podobnie jak w języku polskim rzeczowniki i czasowniki ze względu na typ odmiany dzieli się na kilkanaście grup. Rzeczownik odmienia się przez liczby (liczba pojedyncza i mnoga) oraz przypadki. Zazwyczaj przyjmuje się, że przypadków jest sześć, ponieważ nie rozdziela się mianownika i wołacza, które poza bardzo nielicznymi wyjątkami posiadają identyczne formy. W liczbie pojedynczej występują trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki. W liczbie mnogiej to rozróżnienie zanika, a jego miejsce zajmuje inne: między formą żywotną a nieżywotną. W odmianie czasownika występują te same tryby (za wyjątkiem formy bezosobowej) i czasy co w języku polskim, jednak w nieco inny sposób tworzy się formy czasu przeszłego i trybu przypuszczającego - nie używa się tak jak w polskim ruchomych końcówek, lecz odpowiedniej osoby czasu teraźniejszego czasownika byť ("być"). Oto przykłady:

som = jestem

sme = jesteśmy

ste = jesteście

dal som = dałem

dala som = dałam

dali sme = daliśmy/dałyśmy

dali ste = daliście/dałyście

dal by som = dałbym

dala by som = dałabym

dali by sme = dalibyśmy/dałybyśmy

Aby uzyskać tłumaczenie z jednego języka na inny, prosimy o kontakt z nami: angielski - słowacki – francuski - słowacki – flamandzki - słowacki - grecki - słowacki - holenderski - słowacki - włoski - słowacki - portugalski - słowacki - hiszpański - słowacki - słoweński - słowacki - turecki - słowacki - bułgarski - słowacki - chorwacki - słowacki - polski - słowacki - rumuński - słowacki - słowacki - słowacki - serbski - słowacki - czeski - słowacki - węgierski - słowacki - duński - słowacki - estoński - słowacki - fiński - słowacki - islandzki - słowacki – lotewski - słowacki - litewski - słowacki - norweski - słowacki - szwedzki - słowacki - ormiański - słowacki - azerbejdżański - słowacki - gruziński - słowacki - mołdawski - słowacki - ruski - słowacki - ukraiński - słowacki - białoruski - słowacki – arabski - bengalski - słowacki - chiński - słowacki - hebrajski - słowacki - japoński - słowacki - mongolski - słowacki - perski - słowacki - wietnamski - słowacki – kazachski – słowacki – niemiecki

Slovaki

Home
Jezyki
Ceny
Oprocz tego
Opinie
Warunki
Konakt
Impressum

Impressum / Warunki / Ceny

© 2005 by Polyglot Translation Service

Counter

Partner: Hier können Sie aktuelle und interessante Informationen finden! | Europasport Sportartikel | Ferienfinca Mallorca | Österreichische Suchmaschine | Übersetzerdatenbank | Russisch Wörterbuch | Übersetzungsbüro | russian girls - marriage agency |